Top

Marcel Boer werkte na een opleiding in landbouw en veeteelt in de bio- en levensmiddelenindustrie in Italië, Duitsland en Nederland. Hij is al zijn hele leven een enthousiaste vogelaar en sinds 2013 vogelgids bij bezoekerscentrum “De Poelboerderij” voor Vogelbescherming Nederland in het Wormer-en Jisperveld. Als medewerker van de werkgroep Roofvogels en Uilen van de Vogelwacht Zaanstreek inventariseert en beschermt hij de roofvogels en uilen in en rond dit prachtige 2300 ha grote Natura-2000 gebied. Het hele jaar organiseert Vogelbescherming vaarexcursies rond de verschillende thema’s uit de boeken met Marcel Boer als gids.

Kemphaanmannen leiden een totaal ander leven dan vrouwen, tja waar zie je dat meer?

Studies van de bijzondere eigenschappen van vogels helpen wellicht in de strijd tegen menselijke aandoeningen.

Als tegenwicht van het beeld van de uil als onheilsbrenger gold hij ook als symbool van wijsheid.

Vogeltrek is in onze tijd van mythes ontdaan, maar wonderlijk blijft het wel.

Zowel roofvogels als roofdieren zijn noodzakelijk voor een gezond, divers ecosysteem en staan aan de top van de voedselketen.

Zangvogels hebben een syrinx: het geluidsapparaat in de vogelkeel op de plek waar de luchtpijp zich in twee bronchiën vertakt.

Voor alle vogels is de hoeveelheid beschikbaar voedsel, nestgelegenheid, aantal grootgebrachte jongen en de predatiedruk bepalend voor populatiegroei of -instandhouding.