Top
hermelijn

Hermelijn op z’n retour

De hermelijn is een oer-Hollands, klein roofdiertje dat stilletjes uit Nederland verdwijnt. Voor een aantal provincies was dat aanleiding om de hermelijn, en andere kleine marterachtigen, van de vrijstellingslijst te halen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet er nu expliciet rekening met hen worden gehouden. De hermelijn verruilt zijn bruine zomervacht in de herfst voor een kenmerkende witte waarvan de koningsmantel wordt gemaakt.. Verder is er weinig bekend over deze diersoorten vanwege hun

‘onzichtbaarheid’. Ecologen maken zich al jarenlang zorgen over de kleine marters. Het ‘gevoel’ zegt dat het niet goed kan gaan met deze soorten. De hermelijn is bijvoorbeeld in grote mate afhankelijk van konijnen als voedsel, maar de aantallen konijnen zijn flink gedaald door virussen. De wezel is een muizeneter. In jaren met een muizenplaag, zoals recent nog in Friesland, profiteert de wezel, maar deze plagen zijn schaars. Voor de wezel zijn huiskatten een extra bedreiging. Het zou voor kleine marters dan ook beter zijn als huiskatten binnen gehouden worden, wat volgens de Europese natuurwetgeving bovendien (indirect) verplicht is.

Wat vindt u van dit artikel?

Frans van der Beek was een van de vaste presentatoren in de gouden tijd toen Radio Veronica vanaf de Noordzee programma’s maakte voor een miljoenenpubliek. Later werd hij nieuwslezer en de eerste hoofdredacteur van de Veronica Gids. Daarna kwamen er prachtige tijden bij de Veronica Omroep Organisatie (VOO) en grote magazine ’s zoals Penthouse. Voor de Krant van de Aarde volgt Frans de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet. Hij ergert zich aan de wijze waarop we van de Aarde lenen en weigeren om terug te betalen. En is blij met initiatieven die het welzijn van de planeet bevorderen. Frans geeft een rode kaart aan iedereen die het milieu en de natuur vernietigt en prijst met een groene kaart alle inspanningen die het leefklimaat bevorderen of herstellen. Suggesties zijn welkom op fhjvanderbeek@gmail.com.