Top
voer de bij bij

Voer de bij bij: Actie voor hongerige bijen

Tekst: Frans van der Beek

Steeds meer bijen leven onder de armoedegrens. Het lukt ze nauwelijks meer om aan voldoende en gevarieerd voedsel te komen.

Actie voor hongerige bijen

Steeds meer bijen leven onder de armoedegrens. Het lukt ze nauwelijks meer om aan voldoende en gevarieerd voedsel te komen. Daarom hebben The Pollinators besloten hen een handje te helpen door 1500 Voedselbanken voor Bijen te openen door heel het land en een mobiele voedselbank in te zetten. Bijen en andere bestuivende diersoorten kunnen alle hulp gebruiken. Onderzoek toont overtuigend aan dat ze sterk in aantal afnemen. Dat is zorgwekkend, wat ze zijn hard nodig voor een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit.

Bestuivers

Mensen kunnen ook niet zonder bestuivers: 70% van de gewassen die we eten is afhankelijk van bestuiving door bijen of andere insecten. Oorzaken voor de massale insectensterfte: onvoldoende gevarieerde voedselbronnen door verstedelijking, monocultuur in de landbouw en het gebruik van pesticiden. De voedselbanken voor bijen worden gerund door particulieren. De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen heel Nederland op om te zaaien voor bijen met de campagne ‘Voer de bij bij’.

Wat vindt u van dit artikel?

Frans van der Beek was een van de vaste presentatoren in de gouden tijd toen Radio Veronica vanaf de Noordzee programma’s maakte voor een miljoenenpubliek. Later werd hij nieuwslezer en de eerste hoofdredacteur van de Veronica Gids. Daarna kwamen er prachtige tijden bij de Veronica Omroep Organisatie (VOO) en grote magazine ’s zoals Penthouse. Voor de Krant van de Aarde volgt Frans de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet. Hij ergert zich aan de wijze waarop we van de Aarde lenen en weigeren om terug te betalen. En is blij met initiatieven die het welzijn van de planeet bevorderen. Frans geeft een rode kaart aan iedereen die het milieu en de natuur vernietigt en prijst met een groene kaart alle inspanningen die het leefklimaat bevorderen of herstellen. Suggesties zijn welkom op fhjvanderbeek@gmail.com.