Top
thermoskussens

Isolatiewaarde TONZON Thermoskussen fors hoger bijgesteld

Tekst en Beeld: Tonzon

ENSCHEDE - Het College van Deskundigen van Bureau CRG heeft nieuwe, fors hogere, Rc-waarden voor het TONZON Thermoskussen vastgesteld. BCRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen in de bouw- en installatiesector.

Dit is goed nieuws voor iedereen met een TONZON-vloer en zij die overwegen een TONZON vloer aan te schaffen. Tot voor kort mocht hieraan niet meer dan Rc=3,8 m²K/W worden toegekend. Nu is de waarde ineens groter of gelijk aan 5,0 m²K/W. De hogere isolatiewaarde heeft echter nog geen invloed op het Energielabel omdat vloerisolatie daarin nauwelijks meetelt. De volgende prioriteit is nu erkenning te krijgen voor het feit dat de Thermoskussens veel meer energie besparen dan andere vloerisolaties. In de praktijk komen bij vloeren met vloerverwarming besparingen naar voren die tien keer hoger zijn dan die uit de berekeningen komt.” Waarom dat zo is, vind je in dit interview van 7 juli 2021.

De nieuwe waarden

Berekend volgens de nieuwe NTA 8800-norm wordt de waarde voor het driekamer Thermoskussen bij een niet-geïsoleerde vloer niet Rc=3,8 m²K/W zoals voorheen maar tenminste Rc=5,0 m²K/W. Daarnaast wordt nu bij de bepaling van de isolatiewaarde voor het eerst ook de hoeveelheid lucht meegenomen die is opgesloten. Des te meer opgesloten lucht, des te hoger de waarde uitvalt. Wanneer 25 cm lucht is opgesloten klimt Rc naar 5,6 m²K/W.

 

Rc volgens NTA 8800
opgesloten lucht
huidige Rc 15 cm 20 cm 25 cm
0,15 5,0 5,3 5,6
1,3 6,1 6,5 6,8
2,5 7,3 7,7 8,0
3,5 8,3 8,7 9,0

Nog hogere waarden

Het kan zomaar zijn dat in de toekomst deze waarden nog verder omhoog gaan, aldus TONZON-directeur en uitvinder van het Thermoskussen Ton Willemsen: “De door BCRG vastgestelde waarden zijn namelijk een zeer veilig compromis, voortvloeiend uit ons voorstel.  De NTA 8800 schrijft voor te rekenen met de norm EN 6946, met daarin een correctiefactor voor naar beneden gerichte warmtestromen. Wij vragen ons af of deze convectieverliezen in de afgesloten luchtlagen in de Thermoskussens wel zo groot zijn.”

Volgens TONZON zijn de Rd-waarden van het Thermoskussen veel hoger bij een perfecte stratificatie. Onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de Rd berekend volgens de NTA 8800 en de Rd bij perfecte stratificatie.

Ton Willemsen: “De werkelijke waarde zal ergens tussen beide curves liggen. We wilden alleen niet meer tijd verspillen en daarom stelden we voor voorlopig de waarden te gebruiken die uit de berekeningen volgens de NTA 8800 komen, totdat het bewijs geleverd kan worden dat de werkelijke waarden hoger liggen. De eerste prioriteit is nu erkenning te krijgen voor het feit dat de Thermoskussens meer energie besparen dan andere vloerisolaties.

Goed nieuws voor het milieu

De hogere isolatiewaarden zijn ook goed nieuws voor het milieu. Met hetzelfde product als voorheen wordt nu Rc=5,0 m³K/W geleverd (in plaats van de oude Rc=3,8). De milieu-impact van dit product wordt daardoor nog gunstiger vergeleken met andere producten. “Die gebruiken veel meer energie en 43% meer materiaal om Rc=5,0 m²K/W te maken. Daarnaast hebben ze ook meer vervoersvolume nodig om dezelfde producten te kunnen leveren. Het bizarre verschil dat al in de oude vergelijking (rapport) naar voren kwam, zal nog extremer worden,” is Willemsen overtuigd. De nieuwe isolatiewaarde is inmiddels al wel in het DUBO-certificaat verwerkt.

thermoskussens

Wat vindt u van dit artikel?