Top
wifi

Geen wifi in de klassen van vrijeschool Meander in Nijmegen

Tekst: Leonie Kohl

Leven zonder wifi, kun je het je nog voorstellen? De meeste mensen zijn pas op hun gemak met een goede wifi-verbinding, maar niet iedereen is fan van de onzichtbare netwerken. Blootstelling aan de straling die wifi veroorzaakt wordt niet altijd even gezond geacht. Daarom kiest vrijeschool voor basisonderwijs Meander voor een wifi-vrije school: bijzonder in deze tijd van digitale vernieuwingen. Leerkracht Jean-Pierre van Groeningen licht het toe in een interview.

Hoe kwam het dat jullie als school ervoor kozen om geen wifi-aansluitingen te maken?

“Onze school ging een verbouwing tegemoet waar ik me ook mee bezighield. Ik ben zelf een fel tegenstander van de hoge mate van straling overal. Ik heb het gevoel dat straling de asbest van de toekomst is, dat we na tien, vijftien jaar zeggen: ‘dat we dat toen niet in de gaten hebben gehad’. Gelukkig vindt de directeur van de school het ook een belangrijk onderwerp. Er was meteen veel draagvlak, van zowel collega’s als ouders.”

Wifi en straling: hoe zit dat?

Wifi is een draadloos netwerk dat verbindingen legt door middel van radiogolven, straling dus. De frequentie van de straling – hoe sterk de straling is – wordt bij wifi veilig geacht, maar sommige mensen blijken er toch last van te hebben. Daarom kiezen zij ervoor om een wifi-vrije zone te creëren.

Wat kunnen we ons voorstellen bij wifi-vrij onderwijs?

“Het is misschien ouderwets, maar we denken dat je in het Vrijeschoolonderwijs niet alleen heel goed uit de voeten kunt zonder wifi, maar ook andere elektronica. Sommige collega’s vinden dat je de kinderen moet voorbereiden, maar persoonlijk denk ik dat de kinderen mediawijs genoeg zijn door het gebruik van computers, tablets en smartphones buiten schooltijd. We gebruiken zelf geen tablets en geen digiborden. We willen de kinderen in plaats van te laten consumeren in verwondering en beroering brengen. In onze school zijn er wel enkele computers met (bekabelde) internetaansluitingen, maar die gebruiken we alleen voor leerlingen met leerachterstanden, dyslexie of dyscalculie.

Mist niemand de wifi?

“In ons oude gebouw was er wel wifi en natuurlijk was het handig om tijdens vergaderingen in te loggen en de notulen uit het archief te halen. Dat missen we nu wel, maar afgelopen jaren werden we ook steeds bewuster. We vroegen ons af: ‘is dat allemaal wel nodig?’. Zonder wifi blijkt het ook prima te gaan. De leerlingen mogen sowieso geen mobieltjes bij zich dragen tijdens schooltijd. Zijn er kinderen die om een bepaalde reden bereikbaar moeten zijn, dan weet de leerkracht ervan. Leerkrachten mogen wel gebruik maken van hun telefoon, maar je ziet het ze eigenlijk maar sporadisch doen.”

Geen wifi in de klas: een aanrader voor andere scholen?

“Wat mij betreft wel. Wij kunnen uitstekend lesgeven en boeken goede resultaten bij onze leerlingen, steeds boven het landelijk gemiddelde. Je hebt natuurlijk op verschillende plekken draagkracht nodig, wil je zoiets doorvoeren als wifi afschaffen. Wij stuitten op weinig weerstand na het besluit. Ik vind het idee dat hier geen wifi is in ieder geval heerlijk. Verder merk ik er aan mijn manier van lesgeven niets aan, het dus gaat prima! Er is nu al interesse van andere scholen die naar me toe komen en zeggen: ‘Wat interessant dat je dit vertelt, wij gaan bij onze nieuwbouw ook kijken hoe wij hier rekening mee kunnen houden’. Die bewustwording vind ik een goede zaak.” 

Wat vindt u van dit artikel?

Het liefst doe ik alleen maar leuke dingen. Daarom richt ik me met mijn teksten op organisaties in food, horeca en toerisme. Hier zitten voor mij de mooiste verhalen verstopt. Als storyteller breng ik die verhalen over op jouw publiek, op een manier die past bij jouw organisatie.