Top

Florijn blijkt milieuvriendelijk

De opinie zoals weergegeven in dit artikel is niet automatisch ook de mening van de redactie. Ook een ingezonden artikel in de Krant van de Aarde? Stuur uw mening naar: redactie@krantvandeaarde.nl

Tekst: Bert van Galen

Foto: Attribution to: Numisantica (http://www.numisantica.com/)

Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands license.

De Florijn is een nieuw betaalmiddel, en evenveel waard als de Euro. Het voordeel van deze munt is echter dat er geen rente bij komt kijken, en daardoor is dat weer goed voor het milieu.

Jacquelien van Beers is zeer bewogen met deze munt bezig. “De Florijn is niet bedoeld om de Euro te vervangen. Er komt gewoon een munt bij. Florijn is een zogenaamde complementaire munt, die náást de officiële munt circuleert.’’

Extra geldstroom

Het doel van de Florijn is om naast de Euro een extra geldstroom te genereren, waardoor de omzet en liquiditeit van bedrijven wordt vergroot en de koopkracht van consumenten wordt versterkt. Kortom, om de financiële crisis op te lossen.

Het probleem is dat er te weinig geld is, dus maken we ons eigen geld: het Florijn-netwerk biedt bedrijven (en op termijn waarschijnlijk ook consumenten) rentevrij krediet.

Dit kan de kapitaalschaarste binnen het midden- en kleinbedrijf oplossen en dus enorme positieve gevolgen voor de reële economie hebben. Florijnen blijven namelijk binnen het netwerk circuleren, terwijl Euro’s in de vorm van rente naar de banken verdwijnen.

De bank

Anthony Migchels is de bedenker van de Florijn en is een monetair hervormer met internationale volgers en de ontwerper van de monetaire architectuur achter deze munt. Hij wordt gedreven door een gevoel van onrecht over de schandalige verrijking die de Euro en de kredietcrisis voor een kleine groep rijken heeft gebracht, ten koste van de levensstandaard van de massa. Hij ziet rente (bankieren) als het belangrijkste maatschappelijke thema van deze tijd.

Jacquelien van Beers: “Wie je ook spreekt binnen het Midden- en Kleinbedrijf, ze hebben allemaal een hekel aan de Bank. De kredietvoorziening is slecht. De kosten hoog. Banken zijn bij uitstek onbetrouwbare partners, die door hun marktmacht, in het geval van problemen, kleine bedrijven gemakkelijk verpletteren. Ook de frauduleuze renteswaps, waarmee vele duizenden ondernemers door de Bank zijn genaaid, want dat zijn ze, heeft veel kwaad bloed gezet.”

Particulieren

Toch blijkt van die aversie niets in de manier waarop de MKB-belangenorganisaties zich tot de Bank verhouden. In tegendeel: het lijkt eerder dat ze Banken-belangenorganisaties zijn.

Ook particulieren kunnen met Florijn betalen. Zodra zij lokaal met Florijn een aantal betaalmogelijkheden hebben, kunnen zij ook stukjes loon in Florijn accepteren. Zij kunnen gratis een rekening openen en mee profiteren van de korting op het Wisselkantoor, waar ze Florijn voor maximaal € 0,95 kunnen kopen.

De Florijn wordt not-for-profit, maar professioneel aangeboden. Deelname kost F 10,- per maand. Dit wordt jaarlijks automatisch van uw Florijnrekening afgeschreven. U kunt deelname altijd direct beëindigen (eventueel krediet moet wel afgewikkeld worden).

Geen winstoogmerk

Is de Florijn legaal?

Ja. Volgens De Nederlandsche Bank is onze werkwijze niet in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft). Tegelijkertijd is de Florijn géén wettig betaalmiddel, zoals de Euro. Wij vinden dat zelf een pre, want de definitie van een wettig betaalmiddel is dat je verplicht bent het te accepteren. Acceptatie van Florijn is uiteraard niet verplicht, het is vrijwillig. Niemand dwingt u.

Wat is het verschil met een bank?

Het grote verschil is rente. In wezen creëren banken geld om daarmee rente te verdienen. Stichting De Florijn creëert geld om handel te faciliteren. Wij voeren slechts de boekhoudkundige taken van een bank uit en vragen daar een kleine vergoeding voor. De Florijn wordt zonder winstoogmerk uitgebaat door de Stichting.

Geen rente

Waarom is rente zo schadelijk voor een economie?

Al het geld wordt gecreëerd als lening. Als banken geld uitlenen, creëren ze dat geld ter plekke. Dat is prima. Zo hoort geld namelijk in omloop te komen. Echter, de verschuldigde rente over een lening creëren banken niet. Er is dus nooit genoeg geld in omloop om alle leningen af te betalen.

Hoe lost de Florijn dat probleem op?

Laten we liever zeggen dat Florijn het probleem oplosbaar maakt. Kort door de bocht: er is geld tekort, dus maken we ons eigen geld. Door rentevrij krediet beschikbaar te stellen, creëren we een extra geldstroom (naast de Euro) die handel faciliteert. Dit biedt ondernemers een enorme extra liquiditeit. Bovendien blijft deze munt circuleren binnen het netwerk, in plaats van weg te lekken naar de banken (in de vorm van rente).

Netwerk

Wie verstrekt het krediet?

Het gehele netwerk. Er is feitelijk niemand die geld uitleent. Het netwerk vertrouwt op de belofte een lening terug te betalen en de stichting houdt slechts de administratie bij. Wij zorgen ervoor dat er niet te veel krediet wordt uitgegeven en dat iedereen zich aan de afspraken houdt, maar wij doen dat om de deelnemers te helpen, niet om aan ze te verdienen. Het krediet komt niet van de stichting en zou zonder de deelnemers niet kunnen bestaan. Vandaar dat iedereen in principe in aanmerking komt voor krediet.

Hoe verdient de Stichting geld?

Bedrijven betalen F 10,- per maand deelnamekosten. Overigens krijgen ze die bij ontevredenheid na een jaar terug. Verder verdient de stichting door de werking van het Florijn-wisselkantoor een klein percentage aan de afbetaling van de rentevrije kredieten.

Wisselen

Hoe werkt het wisselen van Florijn?

Ondernemers kunnen Florijn die ze niet uit kunnen geven, te koop zetten op het Wisselkantoor. Voor maximaal 0,95 cent. Vraag naar Florijn is gegarandeerd, omdat sowieso iedere maand 1/12e van de uitstaande kredieten moeten worden afgelost, en dat moet goeddeels van het wisselkantoor komen. Maar er zijn ook altijd particulieren die Florijn kopen.

Waarom zou ik meedoen?

Voor het midden- en kleinbedrijf zijn de voordelen van de extra liquiditeit die de rentevrije kredieten opleveren waarschijnlijk duidelijk. Voor de consument is er echter ook een reden om met Florijn te gaan betalen. Door de werking van het wisselkantoor betaalt een consument namelijk maximaal € 0,95 per Florijn, wat een korting van minimaal 5% op zijn boodschappen oplevert.

Addertje?

Wie betaalt die 5% korting?

Zolang Florijn blijft circuleren in het netwerk, betaalt niemand die. Pas als een ondernemer zijn Florijn voor maximaal 95 Eurocent te koop aanbiedt, raakt hij ogenschijnlijk minimaal 5% kwijt. Deze Florijn is echter met enige zekerheid extra omzet, zo blijkt althans uit ervaringen met letterlijk alle andere complementaire munten. Die 5% komt dus feitelijk van buiten het netwerk. Hoe dan ook, de ondernemer wordt door deze constructie aangemoedigd zijn Florijn binnen het netwerk te besteden.

Wat is het addertje onder het gras?

Dat is er niet. Florijn is een simpel ruilmiddel, zonder inflatie of deflatie, altijd voldoende beschikbaar en vooral: zonder rente. De afwezigheid van rente verandert alles. We kunnen het niet genoeg benadrukken.

Stichting De Florijn Nederland is een volledig onafhankelijke en transparante organisatie. Wij ontvangen geen subsidies en staan niet onder toezicht van de overheid of andere instellingen.

Wat vindt u van dit artikel?