Top

4.000.000.000 wegwerpbekers!

Tekst: Frans van der Beek | Beeld: Pixabay

In ons land gebruiken we ruwweg vier miljard wegwerpbekers waarvan er naar schatting 60 tot 120 miljoen op straat belanden. De overheid heeft besloten dat er vanaf 2023 een reductiemaatregel komt voor plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen.

Hergebruik

De trend moet worden omgebogen van wegwerp naar meer hergebruik en minder zwerfafval. Vanaf 2023 worden plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen daarom verboden, tenzij het gescheiden wordt ingezameld voor hoogwaardige recycling. Dit geldt voor zowel plastic wegwerpbekers als kartonnen wegwerpbekers met een plastic coating. Met deze reductiemaatregel wordt gestreefd naar een schoner milieu en een circulaire economie. Volgend jaar moet driekwart van deze bekers worden gerecycled met ieder jaar vijf procent meer, dus in 2026 is dat negentig procent.

Wat vindt u van dit artikel?

Frans van der Beek was een van de vaste presentatoren in de gouden tijd toen Radio Veronica vanaf de Noordzee programma’s maakte voor een miljoenenpubliek. Later werd hij nieuwslezer en de eerste hoofdredacteur van de Veronica Gids. Daarna kwamen er prachtige tijden bij de Veronica Omroep Organisatie (VOO) en grote magazine ’s zoals Penthouse. Voor de Krant van de Aarde volgt Frans de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet. Hij ergert zich aan de wijze waarop we van de Aarde lenen en weigeren om terug te betalen. En is blij met initiatieven die het welzijn van de planeet bevorderen. Frans geeft een rode kaart aan iedereen die het milieu en de natuur vernietigt en prijst met een groene kaart alle inspanningen die het leefklimaat bevorderen of herstellen. Suggesties zijn welkom op fhjvanderbeek@gmail.com.