Top

Nieuw in het schap: Kalf en koe blijven samen

Kalf bij koe is een onderwerp waar de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor is. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar in de praktijk is het nog niet zo eenvoudig, en heeft het voor en nadelen voor zowel de boer als de dieren.

Of een boer overgaat naar kalf bij de koe, heeft met veel factoren te maken bijvoorbeeld het staltype, het weideareaal of het diermanagement van de boer. Een aantal Zuiver Zuivel melkveehouders houdt de kalveren wel bij de koe. Deze biodynamische melk wordt vanaf oktober apart opgehaald en apart verwerkt. De melk wordt afgevuld als halfvolle en volle melk in flessen en pakken. Bij aankoop van Zuiver Zuivel melk weet je nu dus zeker, dat kalf en koe minimaal 3 maanden samen zijn gebleven. Met deze stap komt Zuiver Zuivel weer een stapje dichter bij een zo diervriendelijk mogelijke bedrijfsvoering, en kunnen de koe en kalf hun diereigen gedrag vertonen.

Sterke weerstand

In de biodynamische landbouw krijgen alle kalfjes dagverse moedermelk en dus geen poedermelk. Als ze dat de eerste drie maanden drinken, ontwikkelen kalfjes een sterke weerstand waar ze op latere leeftijd profijt van hebben. Het is bij de Demeter-melkveehouderij echter niet verplicht om de kalfjes bij de moederkoe te laten lopen maar een groeiend aantal biodynamische Zuiver Zuivel melkveehouders kiest hier wel bewust voor.

Natuurlijke eenheid

Eén van de melkveehouders die zijn kalveren bij de koe laat is Durk Oosterhof, biodynamisch melkveehouder in Drachten. Durk: “Ik heb op een gegeven moment mijn oude patroon van hoe ik met koe en kalf omging doorbroken en ben gestart met het kalfje bij de koe te laten. Het grappige is: niet alleen voor de koe en het kalf maar ook voor mijzelf is het er leuker op geworden. De moederkoe besteedt 24 uur per dag aan de zorg van haar kalf, tijd die ik er nooit aan zou kunnen besteden. Als biodynamische boer beschouw ik mijn bedrijf als één geheel: ik knip de processen niet in deelstukjes op maar bekijk ze in samenhang. Door het kalf bij de moederkoe te laten zogen, houd ik die natuurlijke eenheid in stand.”

Evenwichtige kudde

Ook voor Armando Kok, melkveehouder in De Glind, is kalfje-bij-de koe een stap in de richting van een zo natuurlijk mogelijke melkveehouderij.

“Bij ons lopen de kalfjes bij de melkkoeien in de kudde. Voor de moederkoe is het fijn om haar kind bij zich te houden: daarmee kan ze haar natuurlijke moederinstinct uitleven. Naast de jonge kalfjes heb ik ook graag wat koeienwijsheid – oudere koeien – in de kudde staan. Door die verschillende leeftijden vormen onze koeien een evenwichtige kudde: ik zie sterke sociale banden en ze helpen elkaar.”

Meer info: www.zuiverzuivel.nl/kalf-bij-de-koe

Wat vindt u van dit artikel?