Top

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

4 x minder gif na 2 weken biologisch eten

Tekst: Robin Braamhaar en Jelmer Buijs | Beeld: Robin Braamhaar / Pixabay

Hoeveel bestrijdingsmiddelen passeren mijn lichaam? En zitten er in biologisch eten daadwerkelijk minder bestrijdingsmiddelen?

Podcast

Deze vragen hielden mij bezig nadat ik de podcast “red de lente” van journalist Dirk de Bekker had beluisterd. Er ging een wereld voor mij open. In de podcast komt onder andere bestrijdingsmiddelenonderzoeker ir. Jelmer Buijs aan het woord.

Ik schrok van wat Jelmer Buijs vertelde in de podcast over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook besprak Jelmer de resultaten van de ontlasting die Dirk de Bekker had opgestuurd naar het laboratorium. In zijn ontlasting bleken wel degelijk bestrijdingsmiddelen te zitten, ondanks het feit dat hij overwegend biologische producten consumeerde.

De bestrijdingsmiddelen zijn zelfs in zeer kleine hoeveelheden zeer effectief in het doden van insecten, schimmels, planten etc. Ze komen dus ook via ons voedsel in ons lichaam terecht. Dus ook in onze darmen waar ons lichaam in samenwerking met belangrijke micro-organismen elke dag moet zorgen voor de juiste omzetting van ons eten.

Graag een onderzoek!

Ik bedacht mij geen moment en belde Jelmer Buijs op met het idee dat ik mijn eigen ontlasting en urine wilde onderzoeken. Tot mijn verbazing gaf Jelmer Buijs aan dat er in Nederland nog niemand echt onderbouwd onderzoek heeft gedaan naar menselijke ontlasting en urine op gebied van bestrijdingsmiddelen. Daarmee was mijn nieuwsgierigheid nog groter.

Het onderzoek heeft mij uiteindelijk ruim een maand gekost. Eerst heb ik 2 weken niet-biologisch gegeten. Daarbij heb ik exact bijgehouden in het computerprogramma Excel wat ik at, hoeveel ik ervan at, land van herkomst, welke supermarkt, foto’s van verpakking etc. Na deze twee weken niet-biologisch dieet deed ik een monster van mijn ontlasting en urine in een speciale laboratoriumpot. Vervolgens heb ik 2 weken biologisch gegeten, precies dezelfde producten en hoeveelheden als in de niet-biologische weken maar dan dus alles biologisch. Na deze twee weken heb ik opnieuw de ontlasting en urine in een speciale laboratoriumpot gedaan.

Na enkele maanden wachten kwam eindelijk het resultaat. Was ik zwaar vergiftigd of viel het mee?

Resultaten chemische analyse, Door Jelmer Buijs, onderzoeker

Na twee weken gangbaar voedsel te hebben geconsumeerd bevatte de ontlasting van Robin 72 microgram bestrijdingsmiddelen per kg droge stof en de urine 4,7 microgram per kg droge stof. Er werden in het totaal 20 stoffen gevonden in de ontlasting en 8 in de urine. Het hoogste gehalte in de ontlasting van gangbaar voedsel had het schimmelbestrijdingsmiddel fenhexamid. Het gehalte in de ontlasting was dusdanig hoog dat het waarschijnlijk is dat de Europese norm voor het voedsel dat Robin had genoten waarschijnlijk werd overschreden. Die norm bedraagt slechts 10 microgram per kg vers product voor de meeste levensmiddelen.

Na twee weken uitsluitend biologische voeding te hebben geconsumeerd bevatte zowel de ontlasting als de urine van Robin een totale opgetelde concentratie van alle stoffen die ruim 4 maal lager was dan na de twee weken gangbare voeding. Het aantal stoffen dat werd aangetroffen was ongeveer gehalveerd. De stoffen die wel werden gevonden waren dezelfde als die werden gevonden bij gangbare consumptie. Het kan zijn dat een deel van deze gevonden stoffen is nageleverd uit opgeslagen reserves in het lichaam en dat ze dus niet uit de biologische voeding kwamen.

De effecten van de cocktails bestrijdingsmiddelen op de gezondheid zijn grotendeels onbekend. Gezien de lagere concentratie en minder middelen kan het biologische dieet als gezonder worden beschouwd, maar de relatie tussen concentratie en schadelijke effecten hoeft niet rechtlijnig te zijn. Het bekende onkruidverdelingsmiddel glyfosaat werd bij Robin alleen in de gangbare ontlasting gevonden.

Onzekerheid

Er is dus duidelijk een verschil te zien tussen de ontlasting en urine bij een biologisch dieet en bij een niet-biologisch dieet. Het heeft mij erg verbaasd dat er geen normen bestaan voor gehalten van bestrijdingsmiddelen in menselijke ontlasting en urine. Hoe kunnen we er dan zeker van zijn dat deze hoeveelheden bestrijdingsmiddelen niet schadelijk zijn voor ons lichaam? Wel bestaan er normen voor ons voedsel. Daarvoor zijn er de Nederlandse keuringsautoriteiten, zoals de NVWA, die via steekproeven in Nederland geproduceerde en geïmporteerde levensmiddelen onderzoeken. Op langere termijn weten we heel weinig wat de residuen met ons doen. In onze evolutie heeft het menselijk lichaam nooit eerder met al deze chemische stoffen te maken heeft gehad en dat maakt de onzekerheidsmarges van officiële standpunten extreem groot. Van vele voorkomende bestrijdingsmiddelen, o.a. hormoonverstorende stoffen is het zelfs bekend dat er helemaal geen veilige gehaltes bestaan.

Ik maak mij ernstig zorgen over de bestrijdingsmiddelen die dagelijks op mijn voedsel zitten en mijn lichaam passeren of zelfs aantasten!

Wat vind jij?

Wat vindt u van dit artikel?